Terugblik Inspiratiedag 2016

Onder de oude bomen van Landgoed Heidehof kon de informatiemarkt op warme belangstelling rekenen van vele bezoekers aan de Inspiratiedag van Natuurbegraafplaats Hillig Meer.

Inspiratiedag Hillig Meer
Inspiratiedag Hillig Meer

Er waren verschillende uitvaartkisten, manden en lijkwades te bezichtigen en mensen konden vragen stellen over het begraven in de natuur. Alles geheel in het teken van een groene en duurzame uitvaart.

Vanuit een replica van een drieduizend jaar oud tempeltje vertrokken groepjes mensen voor diverse wandelingen over het gebied. Er was een natuurwandeling met aandacht voor diverse dieren en planten, zoals een nestelende kerkuil. Ook werden jongen van een buizerd geringd. Het onderduikershol werd goed bezocht. Hier leefden in de Tweede Wereldoorlog 8 mannen die zich voor de bezetter schuilhielden.

De Inspiratiedag is een jaarlijkse terugkerende dag op Natuurbegraafplaats Hillig Meer. Mensen uit de wijde omgeving komen langs om zich te informeren over natuurbegraven, een groene uitvaart of om deel te nemen aan een rondleiding.

Rouwverwerking

Op de informatiemarkt konden de bezoekers zich ook informeren over rouwverwerking. Vrijwilligers van Humanitas vertelden over hun inspanningen op dat gebied.

Schrijfster Desiree Hessing
Schrijfster Desiree Hessing

Ritueelbegeleiders praatten met bezoekers over het vormgeven van een uitvaartceremonie. Ook was er aandacht voor de herinneringen, in de vorm van foto’s, herinneringsboeken of zelfs een uitvaartvideo. Een belangrijk aspect van natuurbegraven is de troost die de natuur biedt tijdens en na de begrafenis.

Natuurbegraven

Eeuwigdurende grafrust in een prachtig natuurgebied. Omdat het gebied duurzaam beheerd wordt, hebben nabestaanden niet te maken met onderhoudskosten of aflopen van het grafrecht. De bijzondere manier waarop Hillig Meer invulling geeft aan de uitvaart spreekt veel mensen aan. Grondleggers Dolf van der Weij en Annetje Braat toonden zich tevreden met het verloop van de inspiratiedag. “Onze doelstelling is om mensen meer in contact met de natuur te brengen. Dat is vandaag goed gelukt.”

Mocht u het gemist hebben: Natuurbegraafplaats Hillig Meer is elke dag geopend, rondleidingen worden elke eerste en derde zondag van de maand georganiseerd.

Fotogalerij

Geplaatst in Activiteiten, Hillig MeerTagged