Natuurbeheer

Schapen op Heidehof

Natuurbegraafplaats Hillig Meer komt voort uit de behoefte iets te doen voor de verbinding tussen de natuur en de mens. De mens neemt deel aan de natuurlijke keten van leven en dood. Hij komt eruit voort en keert er weer in terug. Sinds eeuwen heeft de mens natuur gebruikt voor eigen doeleinden.

De klimaatcrisis en het gebrek aan voedsel en grondstoffen laten zien dat grenzen van het gebruik zijn bereikt. Een nieuwe grondhouding is nodig. Bij alles wat we doen, zou het verstandig zijn om te bedenken welke invloed dit op de natuur heeft. De natuur wijst de weg.

Het natuurgebied Heidehof wordt nu twintig jaar onderhouden volgens het beheersplan van Stichting Heidehof

Oud bos en jong bos

De op Heidehof aanwezige bossen waren oorspronkelijk bestemd voor houtproductie. Het oude bos op de natuurbegraafplaats is bijna 100 jaar geleden gesticht door de familie Everts, als productiebos voor hun meubelfabriek.

Er staan tientallen metershoge Douglas sparren. Het bosbeheer is gericht op vergroting van natuurwaarden en omvorming naar gemengd bos. De percelen krijgen meer leeftijdsvariatie, worden soortenrijker en krijgen meer structuur.

Het jonge bos is van meer recente datum, zoals de Beukenlaan die twintig jaar geleden is aangeplant. Verder zijn er acacia’s, eiken, kastanjes, grove dennen en diverse vruchtdragende bomen te vinden.

In de percelen waar we pseudoacacia hebben aangeplant, ontstaat langzaamaan een grotere variatie aan bodembegroeiing, zoals de bosaardbei, hondsdraf, valeriaan en digitalis, die zich goed kunnen uitbreiden.

 

 

RondleidingOntdek Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Hillig Meer is van zonsopkomst tot zonsondergang geopend.
Elke eerste en derde zondag organiseren we een rondleiding.
Een persoonlijke rondleiding is ook mogelijk.

Bezoek Hillig Meer