Wat is natuurbegraven?

Bij natuurbegraven gaat een graf op in de natuur. Een graf is op een natuurbegraafplaats eeuwigdurend. Het is een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Respect voor de overledene gaat hand in hand met respect voor natuur en milieu. Dat is waarom steeds meer mensen kiezen voor begraven in de natuur.

Een van de belangrijkste doelstellingen van Natuurbegraafplaats Hillig Meer is behoud van oorspronkelijke flora en fauna. Door een natuurgraf te reserveren op Natuurbegraafplaats Hillig Meer draagt u direct bij aan het in stand houden van natuur. Voor nu en voor toekomstige generaties.

In harmonie met natuur en milieu

Op een natuurbegraafplaats begraaft u uw naaste in harmonie met de natuur. Dat betekent dat de begraafplaats het milieu zo min mogelijk belast en past binnen het bestaande bosbeheer.

Kleding van overledene, een lijkwade, kist, urn of mand zijn daarom van natuurlijk afbreekbaar materiaal gemaakt. Gedenktekens en grafaanduidingen zijn natuurlijk aanwezig in de vorm van een boomschijf met inscriptie.

Natuurbegraven is voor iedereen

Een natuurbegraafplaats is een laatste rustplaats voor iedereen, ongeacht geloof of afkomst. Op Hillig Meer krijgen graven alle ruimte. Het graf wordt niet geruimd, het grafrecht is eeuwig.

Afscheid nemen van een dierbare ontsluit het besef over leven en dood. Het is fijn als je je dan verbonden voelt met de natuur. Een ceremonie en gedenkplaats in de natuur geven ruimte aan rouw, verdriet en het laatste afscheid. Aan gedachten over de eindigheid van een mensenleven en over de eeuwige cirkel van leven en dood.

In Noord-Nederland is natuurlijk begraven sinds 2012 mogelijk op Hillig Meer. Mensen kiezen voor natuurbegraven om uiteenlopende redenen.

Redenen om te kiezen voor natuurbegravenEeuwigdurende grafrust en geen zorgen voor nabestaanden

Bekijk de voordelen Lage tarieven