Cremeren en natuurbegraven

Veel mensen kiezen voor cremeren. Na een crematie moet de as van de overledene tenminste 30 dagen bewaard blijven op het crematorium. Dit geeft de nabestaanden genoeg tijd om te bedenken wat zij met de as willen doen. Natuurbegraafplaats Hillig Meer biedt een eeuwigdurende asbestemming in de natuur.

Begraven of verstrooien?

De natuur staat voorop bij natuurbegraafplaats Hillig Meer. Daarom hebben we geen urnenveld of strooiveld. Dat is te belastend voor de natuur. Na een crematie bevat de as relatief veel zware metalen en fosfaten. Bij verstrooiing kan dit leiden tot aantasting van de humuslaag en vermesting.

Het is wel mogelijk om de as onder de humuslaag te begraven in een graf. Dit kan met of zonder natuurvriendelijke urn. Voor een urngraf rekenen we dezelfde oppervlakte als voor een regulier graf om de natuur zo min mogelijk te belasten. De tarieven voor een urngraf liggen wel lager.

Net als een gewoon graf is het grafrecht voor een urngraf op Hillig Meer eeuwigdurend. Bekijk ook de andere voordelen van natuurbegraven of dit overzicht van argumenten voor regulier begraven, cremeren en natuurbegraven.

Over Hillig MeerEen eeuwigdurende rustplaats in de Drentse natuur

Lees meer over Hillig Meer Vraag een brochure aan