Veelgestelde vragen

Wat is natuurbegraven?

Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven. Een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Doordat er eeuwige grafrust is op natuurbegraafplaats Hillig Meer wordt u in de loop der tijd onderdeel van die natuur.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke materialen bij natuurbegraven. Daarom vormt uw laatste rustplaats geen belasting voor het milieu. Er zijn geen traditionele grafmonumenten, zodat natuurbegraven er ook echt ‘natuurlijk’ uit blijft zien. Dat is ook voor uw nabestaanden prettig als ze een bezoek brengen aan uw laatste rustplaats.

Lees meer op Wat is natuurbegraven

Waarom zijn open dagen en rondleidingen altijd op zondag?

Hillig Meer organiseert met regelmaat open dagen, rondleidingen en natuurwandelingen. Deze worden meestal op zondag georganiseerd. De reden hiervoor is dat we op andere dagen in de week de ruimte voor begrafenissen willen openlaten.
Activiteiten zoals een open dag organiseren we natuurlijk ruimschoots van tevoren. Maar de datum van een uitvaart wordt pas een week vooraf besloten. Om te voorkomen dat we nabestaanden moeten teleurstellen, hebben we daarom gekozen voor de zondag. Op zondagen zijn er geen uitvaarten.
Als u liever niet op zondag een rondleiding bezoekt, raden we u aan om een afspraak te maken voor een persoonlijke rondleiding. Dat kan op elke werkdag.

Welke invloed hebben de Corona-maatregelen?

Het Corona-virus heeft veel invloed op ons allemaal.

De overheid heeft maatregelen genomen om het virus in te perken en dat heeft ook invloed op uitvaarten.
Wij houden u via onze website op de hoogte.

Heeft u vragen, belt u ons even: 0592 260 944 of stuur ons een e-mail: info@hilligmeer.nl

Wat is het verschil tussen begraven en natuurbegraven?

Eeuwige grafrust
Bij natuurbegraven hebt u eeuwige grafrust. Er wordt niet geruimd op Hillig Meer. Op Hillig Meer vindt u ook geen grafstenen, omdat die niet in het natuurlijk landschap passen. Wel is het mogelijk een houten boomschijf als gedenkteken te plaatsen, of een Drentse kei om een graf te markeren.

Natuurlijk onderhoud
Op een reguliere begraafplaats dienen graven en grafstenen onderhouden te worden. Hier zijn vaak kosten aan verbonden. Op Hillig Meer ontfermt de natuur zich over een graf. De natuur zelf onderhoudt het graf en zo worden uw nabestaanden niet met onderhoudswerkzaamheden of extra uitgaven belast.

Geen extra kosten
U betaalt een natuurgraf vooraf en eenmalig. Grafrecht en onderhoud zijn daarmee geregeld. Er komen geen extra kosten bij voor uw nabestaanden. Er is veel ruimte voor individuele invulling van het laatste afscheid, zo lang de natuur daarbij niet geschaad wordt.

Welke mogelijkheden zijn er voor graven?

U kunt tijdens uw leven al een mooie plek uitzoeken op Hillig Meer voor een individueel graf. Een graf krijgt gemiddeld 25 vierkante meter ruimte en wordt niet geruimd.
Het is mogelijk om graven zo te plaatsen dat geliefden of familie bij elkaar kunnen komen te liggen in een familiegraf. Voor kinderen tot en met 12 jaar is een kindergraf mogelijk.
Is een dierbare al elders begraven, dan is het mogelijk om voor een herbegraving op Hillig Meer te kiezen.
Ook voor urnen, na crematie, is een plek te reserveren op Hillig Meer. De urn moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen in verband met de belasting voor de natuur.

 

Wat kost een graf?

U betaalt tussen de € 2.250 en € 4.750 voor een graf. Een graf in het jonge bos kost € 3.750, in het oude bos kost een graf € 4.750. Hiermee betaalt u het eeuwigdurend grafrecht in één keer.

Daarbij betaalt u € 695 voor de begrafenis zelf (tarief 2021).
Deze kosten zijn eenmalig: er komen geen onverwachte rekeningen achteraf omdat verlenging van de grafrechten niet nodig is.

Bekijk alle Tarieven.

Hoe draag ik bij aan de natuur?

De natuurbegraafplaats is opgericht om het 170 hectare tellende natuurgebied in stand te houden. Met het reserveren van een eeuwige rustplaats op Hillig Meer draagt u op drie manieren bij aan deze natuur.

Uw eenmalige betaling aan Hillig Meer wordt aangewend voor het huidige beheer van het hele natuurgebied en ook de ontwikkeling van nieuwe natuur op het landgoed.

Daarnaast wordt een deel van de inkomsten gereserveerd voor het toekomstig beheer nadat alle graven zijn uitgegeven.

Maar bovenal beschermt het eeuwigdurend grafrecht het bos en zorgt dit ervoor dat het natuurgebied niet kan worden gebruikt voor andere bestemmingen. En daar is het ons in eerste instantie om te doen.

Zie ook: Stichting Heidehof

Is het verstrooien van as ook mogelijk?

As uitstrooien in de natuur is op Hillig Meer niet mogelijk omdat ons lichaam metalen bevat die van invloed zijn op de natuurlijke vegetatie als ze in de humuslaag terecht komen..

Wel is het mogelijk as uit te strooien in een graf onder de humuslaag. Dit kan eventueel in een urn, mits de urn geen belasting vormt voor de natuur.

Zie ook: Cremeren en natuurbegraven

Zijn familiegraven mogelijk?

Het is mogelijk een familiegraf te reserveren. Op reguliere begraafplaatsen wordt vaak op meerdere lagen begraven. Bij Hillig Meer is dat niet zo. Daarom reserveert u bijvoorbeeld twee of meer graven naast elkaar.

Zijn er speciale graven voor kinderen?

Natuurlijk kunnen ook kinderen worden begraven op Hillig Meer. Er is hiervoor een apart gedeelte ingericht, voor kinderen tot en met twaalf jaar.

Kinderen kunnen uiteraard ook op andere plekken op de begraafplaats begraven worden.
Ouders kunnen dan een plek reserveren bij het graf van hun kind.

Voor een kindergraf gelden lagere tarieven.

Kan ik van tevoren een plek reserveren?

Op elk moment van uw leven kunt u een plek reserveren op natuurbegraafplaats Hillig Meer. Voor u zelf of voor uw dierbaren. Komt u daarvoor rustig langs om een wandeling te maken over het terrein. Zo kunt u de plek uitkiezen die u zelf het mooiste vindt.
In het grafregister worden de exacte coördinaten van uw gereserveerde plek precies vastgelegd. Ook uw nabestaanden kunnen uw graf met deze gegevens gemakkelijk vinden.

Wie regelt de uitvaart?

Meestal wordt de uitvaart geregeld door de familie die daarbij professioneel bijgestaan wordt door een uitvaartverzorger. U kunt de hulp inschakelen van de uitvaartonderneming van uw keuze. Hillig Meer is geen uitvaartonderneming, maar werkt natuurlijk wel nauw samen met de uitvaartondernemer.

We hebben een overzicht van uitvaartorganisaties op onze website geplaatst.

Wat zijn de mogelijkheden voor de afscheidsceremonie?

Bij een begrafenis op Hillig Meer hebt u veel vrijheid voor een persoonlijke invulling van de afscheidsceremonie, zo lang de natuur er geen schade van ondervindt.

U kunt gebruikmaken van de Boskapel in de open lucht. U kunt er ook voor kiezen om een ceremonie in het sfeervolle ontvangsthuis te houden.

Zowel binnen als buiten kunnen we catering verzorgen.

Zie ook: Ceremonie

Welke kist kan ik gebruiken?

U kunt kiezen voor elk omhulsel dat u wilt, mits dit afbreekbaar is door de natuur. Dus geen metalen beslag of kist van spaanplaat.

Een bijzondere mogelijkheid is een kist die gemaakt is van hout, afkomstig van het landgoed Heidehof. Denkt u daarnaast ook aan bamboe, karton of een lijkwade van stof, riet enzovoorts.

Zie ook: Wat is natuurbegraven

Wie onderhoudt mijn graf?

Een groot deel van het onderhoud wordt gedaan door de natuur zelf. Dit is mogelijk omdat er geen natuurvreemde stoffen mogen worden gebruikt in en rond de graven. Hillig Meer is verantwoordelijk voor extra onderhoud, zoals het aanleggen en bereikbaar houden van wandelpaden, het herstellen van het terrein na storm of ander natuurgeweld.

Is versiering op het graf mogelijk?

Bij de begrafenis zelf mogen natuurlijk bloemen worden gelegd op het verse graf. Inclusief linten en andere versieringen. Na twee weken worden deze verwijderd; vanaf dat moment ontfermt de natuur zich over het graf.

Als u wilt, maken wij een boomschijf als grafmarkering; meer hierover leest u op de pagina Grafmarkeringen.

Kan ik overal begraven worden?

Op Hillig Meer is een grote variatie terreinsoorten. U kunt in oud of nieuw bos begraven worden, op het open veld of bij het ven.

De eeuwenoude grafheuvels op het terrein zijn niet beschikbaar als nieuwe begraafplaats. Op sommige plekken op Hillig Meer is begraven niet mogelijk wegens te hoge grondwaterstand of de archeologische waarde.

Zie ook: Een rustplaats kiezen

Hoe vinden nabestaanden mijn graf terug?

Als grafmarkering is een boomschijf mogelijk*. Deze schijven maken wij van bomen van ons eigen terrein. Een kunstenares graveert handmatig de gewenste tekst op de boomschijf (NB er is beperkte ruimte voor de tekst).

Wie een graf wil bezoeken en niet (precies) weet waar iemand begraven is, kan bij ons in het ontvangsthuis een plattegrond halen. Hierop geven wij aan waar het graf is.

*Vóór juni 2017 was als grafmarkering ook mogelijk: een zwerfkei met inscriptie.

Is herbegraven mogelijk?

Een reeds overleden geliefde of familielid die elders begraven is, kan herbegraven worden op Hillig Meer. Dat kan bijvoorbeeld in een familiegraf.

 

Is er gedacht aan mensen die slecht ter been zijn?

De wandelpaden op natuurbegraafplaats Hillig Meer zijn niet overal goed begaanbaar voor rolstoelen. We hebben een speciale dikke-banden rolstoel die bezoekers kunnen lenen. Tijdens de begrafenis kan gebruik gemaakt worden van een elektrische wagen voor wie de afstand naar de begraafplaats te groot is.

Dankzij vrijwilligers kunnen mensen op vaste tijden op afspraak een graf bezoeken met deze elektrische wagen. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Mogen er honden op het terrein?

Aangelijnd zijn honden welkom. Net als elders is de eigenaar van de hond verplicht om eventuele uitwerpselen zelf op te ruimen.

 

Is er parkeergelegenheid?

Er is bij natuurbegraafplaats Hillig Meer gratis parkeergelegenheid voor circa zestig voertuigen.

 

Is de begraafplaats bereikbaar per openbaar vervoer?

Vanaf Gieten of Rolde kunt u met de belbus tot voor de deur van Hillig Meer worden gebracht.

Zie ook: Route

Wanneer is de begraafplaats geopend?

U bent zeven dagen in de week van zonsopgang tot zonsondergang welkom om te wandelen op Hillig Meer, een graf te bezoeken en van de omgeving te genieten.

Het het ontvangsthuis is alle dagen open van 9:00 tot 17.00 uur.
Uitzondering: op beide Kerstdagen, op 31 december en op 1 januari is het ontvangsthuis gesloten.

Zie ook: Contact

Kan er muziek gespeeld worden?

In het ontvangsthuis is een audiovisuele installatie waar muziek en presentaties op afgespeeld kunnen worden. Bovendien staat er een prachtige vleugel.

In de openlucht Boskapel is geen geluidsinstallatie. Akoestische muziek is mogelijk, en vaak heeft de uitvaartverzorger een draagbare installatie.

Wat zijn voordelen en nadelen van begraven, cremeren en natuurbegraven?

Het is een van de belangrijkste keuzes bij het uitdenken van uw uitvaartwensen: begraven of cremeren? Sinds enige jaren is er naast begraven en cremeren een derde optie: begraven op een natuurbegraafplaats. We hebben de meest gehoorde argumenten voor begraven, cremeren en natuurbegraven op een rij gezet: begraven, cremeren of natuurbegraven?

 

Heeft u specifieke vragen?

We proberen op onze website zo duidelijk mogelijk te zijn. Natuurlijk kunt u vragen hebben die u liever persoonlijk stelt.

Neem dan contact met ons op.
We helpen u graag.

Natuur op Hillig Meer