Tarieven natuurbegraven

U kunt bij Hillig Meer op ieder moment een graf reserveren. De prijzen voor een graf op Natuurbegraafplaats Hillig Meer zijn in verhouding een stuk lager dan bij een traditionele begraafplaats. Dit komt onder andere doordat er geen kosten zijn voor het onderhoud van een graf of de verlenging van grafrechten. Ook krijgt u niet te maken met hoge kosten voor een grafmonument. We hebben de kosten van natuurbegraven vergeleken met een reguliere begraafplaats op een speciale vergelijkingspagina.

Graven

Graven zijn ruim gesitueerd. Om de natuur te ontzien wordt gemiddeld 25m² per graf aangehouden. U betaalt eenmalig aankoopkosten. Dat is inclusief beheer en onderhoud door Hillig Meer. U ontvangt een grafakte waarop de precieze locatie van het graf staat aangegeven. De kosten kunnen eventueel in termijnen worden betaald.

in jong bos in oud bos
Graf (1 persoon of 2 urnen) € 3.750 € 4.750
Urngraf (1 urn) € 2.250 € 2.750
Kindergraf € 2.250 € 2.750

Het verstrooien van as is niet toegestaan op Hillig Meer, omdat dit schadelijk is voor natuur. U kunt as wel uitstrooien in een graf of in een urn begraven. Een familiegraf is mogelijk, of een kindergraf met plek voor ouders ernaast, maar ook meerdere plekken naast elkaar. We zoeken graag samen met u naar de beste oplossing.

Betalingsregeling

Op Natuurbegraafplaats Hillig Meer bestaat de mogelijkheid om vooraf een plek te reserveren. U verwerft op dat moment het eeuwigdurend grafrecht. De factuur voor het grafrecht wordt ook op dat moment verstuurd. Het is mogelijk om dit bedrag in termijnen te betalen. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling van 10 jaar. Dit kunt u bij het reserveren van de plek aangeven. Aan de betalingsregeling zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Begrafenis

Begraaftarief begraving € 595 (per 1 januari 2021: € 695)
Begraaftarief urn- of asbegraving € 375
Gebruik ontvangsthuis € 375 – € 690 (details)
Gebruik openlucht boskapel kosteloos
Begeleiding boskapel €95
Catering op aanvraag

Het begraaftarief is voor het delven en sluiten van een graf, de wettelijk verplichte administratieve handelingen en de uitgebreide begeleiding tijdens een begrafenis. In het weekend geldt een opslag van 50%.

Het gebruik van de boskapel bij een begraving vraagt begeleiding van onze kant. Daarvoor vragen wij een bedrag van € 95,-. Los van begravingen is de boskapel altijd toegankelijk voor bezoekers van Natuurbegraafplaats Hillig Meer.

Gedenktekens en grafaanduiding

Op een graf bij Hillig Meer kunt u een boomschijf met inscriptie laten plaatsen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. U kunt contact met ons opnemen voor het bestellen van de schijf. Een boomschijf blijft jaren liggen, maar is wel vergankelijk. Nabestaanden kunnen een nieuwe laten plaatsen als die behoefte er is. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden.

Voor cliënten die vóór 1 juni 2017 een plek hebben gereserveerd is een Drentse zwerfkei op sommige plekken toegestaan. Om het karakter van het landschap te behouden, zijn we hier terughoudend in geworden. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de kei en de lengte van een inscriptie. Het is niet mogelijk om de inscriptie zelf of door een eigen steenhouwer te laten aanbrengen.

Heeft u specifieke vragen?

We proberen op onze website zo duidelijk mogelijk te zijn. Natuurlijk kunt u vragen hebben die u liever persoonlijk stelt.

Neem dan contact met ons op.
We helpen u graag.

Natuur op Hillig Meer