Tarieven natuurbegraven

U kunt bij Hillig Meer op ieder moment een graf reserveren. De prijzen voor een graf op Natuurbegraafplaats Hillig Meer zijn in verhouding een stuk lager dan bij een traditionele begraafplaats. Dit komt onder andere doordat er geen kosten zijn voor het onderhoud van een graf of de verlenging van grafrechten. Ook krijgt u niet te maken met hoge kosten voor een grafmonument. We hebben de kosten van natuurbegraven vergeleken met een reguliere begraafplaats op een speciale vergelijkingspagina.

Graven

Graven zijn ruim gesitueerd. U betaalt eenmalig aankoopkosten. Dat is inclusief beheer en onderhoud door Hillig Meer. U ontvangt een grafakte waarop de precieze locatie van het graf staat aangegeven. De kosten kunnen eventueel in termijnen worden betaald. Hieronder ziet u de tarieven per 1 januari 2024 op een rijtje.

Jong Bos Oud Bos | ’t Bargie | Pingowal
Enkel graf 3.950 4.950
Dubbeldiep graf 7.400 8.700
Enkel urngraf 2.350 2.850
Dubbeldiep urngraf 3.200 3.900
Urninlage 1.050 1.050
Kindergraf | Vlindergraf meer informatie
Herbegraven meer informatie

Het verstrooien van as is niet toegestaan op Hillig Meer, omdat dit schadelijk is voor natuur. U kunt as wel uitstrooien in een graf of in een urn begraven. Een familiegraf is mogelijk, of een kindergraf met plek voor ouders ernaast, maar ook meerdere plekken naast elkaar. We zoeken graag samen met u naar de beste oplossing.

Betalingsregeling

Op Natuurbegraafplaats Hillig Meer bestaat de mogelijkheid om vooraf een plek te reserveren. U verwerft op dat moment het eeuwigdurend grafrecht. De factuur voor het grafrecht wordt ook op dat moment verstuurd. Het is mogelijk om dit bedrag in termijnen te betalen. Dit kunt u bij het reserveren van de plek aangeven. Aan de betalingsregeling zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Begrafenis

Begraaftarief begraving € 695
Begraaftarief urn- of asbegraving € 375
Gebruik ontvangsthuis € 375 – € 690 (details)
Gebruik openlucht boskapel  € 230 – € 430, details)
Catering op aanvraag

Het begraaftarief is voor het delven en sluiten van een graf, de wettelijk verplichte administratieve handelingen en de uitgebreide begeleiding tijdens een begrafenis. In het weekend geldt een opslag van 50%. Alle tarieven op een rijtje? Zie hier onze tarievenkaart van 2024

Enkel- of dubbelgraf

U kunt kiezen uit een eenpersoonsgraf of een tweepersoonsgraf (dubbel diep). Wilt u graag naast elkaar begraven worden? In dit geval reserveert u twee eenpersoonsgraven. De graven zijn ruim gesitueerd. Bij een enkel- of dubbelgraf bestaat de mogelijkheid voor een urninlage.

Urngraf of dubbel urnengraf

Op Hillig Meer kunt u na een crematie de as begraven in een urn (van afbreekbaar materiaal), of uitstrooien in een graf. Het uitstrooien van as op de bodem is niet toegestaan omdat dit niet goed is voor de natuur. Daarom begraven wij onder de humuslaag zodat de natuur zo min mogelijk belast wordt.

Kindergraf & Vlinderveld

Helaas komt een persoon soms veel te jong te overlijden. Ook een kind mag hier begraven worden. Daarnaast hebben we een gedeelte ingericht speciaal voor (vlinder)kinderen waar ook een foetus/baby begraven kan worden tot 24 weken in de zwangerschap. Voor meer informatie over een kinder- of vlindergraf kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Herbegraven

Het is mogelijk om een dierbare te herbegraven op natuurbegraafplaats Hillig Meer. Dit is mogelijk vanaf 10 jaar na de begrafenis. Hierdoor heeft u een blijvende rustplaats, de graven worden hier niet geruimd. Ook is er geen onderhoud aan een graf, de natuur neemt het graf over. Neem contact op voor herbegraven.

Gedenktekens en grafaanduiding

Op een graf bij Hillig Meer kunt u een boomschijf met inscriptie laten plaatsen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. U kunt contact met ons opnemen voor het bestellen van de schijf. Een boomschijf blijft jaren liggen, maar is wel vergankelijk. Nabestaanden kunnen een nieuwe laten plaatsen als die behoefte er is. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden.

Voor cliënten die vóór 1 juni 2017 een plek hebben gereserveerd is een Drentse zwerfkei op sommige plekken toegestaan. Om het karakter van het landschap te behouden, zijn we hier terughoudend in geworden. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de kei en de lengte van een inscriptie. Het is niet mogelijk om de inscriptie zelf of door een eigen steenhouwer te laten aanbrengen.

 

Heeft u specifieke vragen?

We proberen op onze website zo duidelijk mogelijk te zijn. Natuurlijk kunt u vragen hebben die u liever persoonlijk stelt.

Neem dan contact met ons op.
We helpen u graag.

Natuur op Hillig Meer