Gedenktekens

Het is geheel aan u of u een gedenkteken, een grafaanduiding wenst. U kunt hiervoor gebruikmaken van een boomschijf met een inscriptie. De boomschijven zagen wij van onze eigen bomen. Een boomschijf blijft jaren liggen. Hoe lang, dat is afhankelijk van onder andere de plek en het weer. Dat een boomschijf vergaat, symboliseert de vergankelijkheid van de mens. De eerste boomschijf wordt u kosteloos aangeboden door Hillig Meer, een eventuele volgende boomschijf kunt u tegen een vergoeding laten maken.

BoomschijfIn 2017 is besloten om vanaf 1 juni in dat jaar geen zwerfkeien meer als gedenkteken aan te bieden. Voor graven die voor die datum zijn gereserveerd blijft dat in overleg met ons wel mogelijk.

Wij merken dat ook veel mensen ervoor kiezen om geen enkele markering op het graf te plaatsen en het graf helemaal aan de natuur over te geven.

NB een grafmonument, zoals deze op traditionele begraafplaatsen voorkomen, is op Hillig Meer niet mogelijk. Op Hillig Meer gebruiken we alleen materialen die hier in de natuur al aanwezig zijn.

Neem contact op

Tijdens een persoonlijk gesprek, al dan niet gecombineerd met een rondleiding over de begraafplaats, kunnen we u alles over Hillig Meer en natuurbegraven vertellen.

Plan een bezoek