Van monocultuur naar gemengd bos

Natuur op Hillig Meer

Een deel van het oude bos van Hillig Meer is voormalig productiebos en bestaat voornamelijk uit naaldbomen. De komende jaren willen wij dit bos door middel van gericht natuurbeheer transformeren naar een rijk en gevarieerd, natuurlijk bos. We doen dat onder andere door dunning, een proces waarmee we ruimte creëren voor loofbomen en jonge aanwas.

Een productiebos richt zich op het creëren van geschikt hout voor de houtindustrie. Efficiëntie speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom bestaat een productiebos meestal uit één boomsoort. Bomen worden in rechte lijnen geplant en gerooid met behulp van grote processoren. Scheefgroeiende vormen worden gekapt. Er is alleen ruimte voor rechte bomen die bruikbaar zijn voor de houtwinning.

Selectief en nauwkeurig

In tegenstelling tot deze zogenaamde monocultuur, streven wij op Landgoed Heidehof naar een natuurlijk en gemengd bos, met zowel naaldbomen als loofbomen. Het nauwkeurig en selectief bosbeheerbosbeheer vindt op een duurzame manier plaats, selectief en met zorg. Bijzondere vormen zoals scheefgroeiende bomen laten we juist staan. Bij het kappen maken we gebruik van handbediende motorzagen, in plaats van grote machines die vaak schade toebrengen aan de bosbodem. Zo bepalen we nauwkeurig welke boom we verwijderen en ook hoe we die boom laten vallen, zonder de omgeving aan te tasten.

Natuurlijk karakter

Het resultaat zal de komende jaren meer en meer zichtbaar worden. Jonge opslag van bomen en nieuwe kruiden op de bodem zullen ineens ontspruiten. Het bos zal meer structuur krijgen, doordat er bomen van verschillende hoogten groeien. Kortom, het bos krijgt het natuurlijke karakter van een gemengd bos.

Boswerkzaamheden

Half november zijn wij gestart met de dunning van het oude bos van Hillig Meer. Dit geeft de komende tijd een wat rommelig beeld. Dood hout en takken blijven namelijk liggen en dienen als voeding voor de humuslaag waarop jonge bomen groeien. De werkzaamheden vinden nog plaats tot en met eind januari, waarna de natuur het weer overneemt. Hierna zal waarschijnlijk nog één dunning nodig zijn, maar die vindt pas over enkele decennia plaats.

Een deel van de takken wordt overigens versnipperd als brandstof voor onze nieuwe biogasinstallatie. In plaats van aardgas worden alle gebouwen op Heidehof tegenwoordig verwarmd door biogas, een milieuneutrale verwarming.

Nauwkeurig inzagen boom Nauwkeurig inzagen dunning bos dunning bos hillig meer dunning bos Bosbeheer Hillig Meer Dunning Hillig Meer Handbediende zaag Dunnning Natuurbegraafplaats

Lees de andere berichten uit de herfstnieuwsbrief 2013 >>

Geplaatst in Alle berichten, NatuurTagged