Uitbreiding natuurgebied

Ten noorden van Hillig Meer ligt de rijksweg N33. Deze is enige jaren geleden verdubbeld ten koste van een paar stukjes natuur. Deze natuur wordt in de komende tijd gecompenseerd door Rijkswaterstaat en een deel van die compensatie gebeurt samen met Landgoed Heidehof.

Zo wordt het landbouwgebied dat nu tussen Hillig Meer en de N33 ligt, ingericht als bos- en natuurlandschap. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan kunnen we twee mooie projecten hier realiseren.

Zichtbaarheid van de pingoruïne

Hillig Meer is een pingoruïne: een overblijfsel uit de ijstijd. Hier heeft duizenden jaren geleden een berg ijs van ongeveer 80 meter hoog gelegen. Rondom de pingoruïne Hillig Meer ligt een natuurlijke verhoging. Door het gewicht van de ijsmassa die hier in de laatste ijstijd heeft gelegen, is de grond rondom het meer omhoog gestuwd.

Pingoruine

Het noordelijke deel van deze verhoogde ring ligt nu nog buiten de begraafplaats. Het is de bedoeling om hier een open plek aan te leggen waardoor die verhoging goed zichtbaar wordt.

Winterverblijf voor vleermuizen

Op landgoed Heidehof komen diverse bosvleermuizen voor. Zo is er onder andere de rosse vleermuis en de grootoorvleermuis te vinden. Op dit moment is er voor deze kolonies geen goed winterverblijf beschikbaar. Daarom zijn we van plan om grotten in te richten waar deze vleermuizen de winter kunnen doorbrengen.

Geplaatst in Alle berichten, NatuurTagged