Uitbreiding Heidehof en Hillig Meer

Zoals we al eerder berichtten, gaat Stichting Heidehof het gebied ten noorden van Hillig Meer ook ontwikkelen tot natuurgebied. Dit gebeurt in het kader van natuurcompensatie als gevolg van het verdubbelen van de N33 door Rijkswaterstaat. Afgelopen maand heeft de gemeente ingestemd met het plan. In de komende weken gaan we beginnen met de werkzaamheden. Op deze pagina leggen we graag uit wat er allemaal gaat gebeuren.

Restauratie pingowal

Het Hillig Meer is een pingoruïne. Hier lag meer dan 10.000 jaar geleden een hoge ijsberg waardoor er een meer is ontstaan met een hoge aarden wal eromheen. Deze aarden wal is in de loop der eeuwen afgevlakt. Een van de werkzaamheden die we gaan uitvoeren is het ophogen van deze wal, waardoor het beter zichtbaar wordt waar de rand van het meer vroeger lag.

op deze satellietfoto is de omtrek van de pingowal goed te zien
op deze satellietfoto is de omtrek van de pingowal goed te zien

Rondom deze wal blijft het gebied open, hier zal ook niet begraven worden. We willen de optie openhouden om hier archeologisch onderzoek te doen in de toekomst.
Het is mogelijk dat hier nog resten aangetroffen worden van tijdelijke nederzettingen uit de klokbekercultuur (2500-2000 voor christus). Jagers-verzamelaars uit die periode kozen als woon- en verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt van open water. Nabij water heerst er een grotere biodiversiteit wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel vergemakkelijkt. De archeologische vondsten en de naam ‘Heilig Meer’ wijzen erop dat hier een belangrijke rituele plek was.

Landschapswal

Aan de noordzijde van het gebied wordt een landschapswal aangelegd. Deze wal wordt beplant met bomen. Het is niet mogelijk om in deze wal te begraven. Op deze plek wordt namelijk een overwinteringsgrot aangelegd voor de verschillende vleermuizen die in het gebied voorkomen, zoals de rosse vleermuis en de grootoorvleermuis. De aanleg van deze landschapswal is een van de eerste onderdelen waarmee begonnen wordt.uitbreiding-overzicht

Aanleg heide en bos

Grote delen van Drenthe zijn open gebied. Dat is niet altijd zo geweest. Tot de 11e eeuw waren er in Drenthe moerasbossen. Mede door de grootschalige inzet van schapen zijn deze bossen omgevormd tot bouwland. Een groot stuk van de uitbreiding wordt ingericht als open gebied. Dit wordt voor een deel grasland, maar er zal hopelijk in de toekomst ook heide groeien. In februari zal dit gedeelte waarschijnlijk ingezaaid worden.
Rondom dit open gebied wordt bos aangelegd. Dit zal een gemengd bos worden met zowel loofbomen als naaldbomen. Er worden onder andere eiken, essen, beuken, lindes, grove dennen en fijnsparren aangeplant. In dit bos en in de pingowal wordt ruimte geboden om te begraven.

Foto’s werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in de tweede week van oktober begonnen. Hieronder ziet u enige foto’s.

Uitbreiding Heidehof
Het gebied ten noorden van Hillig Meer is nu nog een akker
Werkzaamheden pingowal
Overzicht restauratie pingowal

Foto-update 27 -10

 

Geplaatst in Hillig MeerTagged