Over bomen

Hillig Meer maakt deel uit van een natuurgebied van 180 ha. Op het landgoed en op de natuurbegraafplaats is een grote diversiteit aan bomen te vinden.

Bijzondere bomen

Sitkasparren

In het oude bos van Hillig Meer staan een aantal Sitkasparren. Een soort die oorspronkelijk uit Noord-Amerika afkomstig is. Het lichte hout is relatief sterk en wordt geroemd vanwege de klankeigenschappen. Het wordt gebruikt voor gitaren en andere snaarinstrumenten. De vermaarde firma Steinway & Sons gebruikt het als klankbodem voor piano’s. Ook de vleugel in het ontvangsthuis heeft een klankbodem van Sitkahout.

In het jonge bos achter het Hillig Meer staan vrucht- en notenbomen die voedsel leveren voor vogels en andere dieren. Zo staan er bijvoorbeeld sleedoorn, tamme kastanje en meidoorn.

In dit bos staan ook een drietal ratelpopulieren die vanwege hun lichte bast regelmatig voor berken worden aangezien. Een vrij algemene boom, maar heel herkenbaar in dit deel van Hillig Meer. De ratelpopulier of esp staat bekend om het trillende en ruisende blad. Vroeger werden deze bomen ook wel naast de bruidssuite van hotels geplaatst omdat het rustgevende  geluid een goede uitwerking op het jonge paar zou hebben.

Sommige bomen kunnen als herinneringsboom geplant worden. Dat betekent voor ons wel dat wij de boom inmeten en in het systeem opnemen. We zullen er dan voor de komende decennia voor moeten zorgen dat de boom bij het bosbeheer ontzien wordt.

Dunnen en bosbouw

Bij het inplanten van een nieuw stuk bos, worden de jonge boompjes heel dicht bij elkaar gezet. Zo profiteren ze optimaal van elkaars aanwezigheid. In het nieuwste gedeelte kunt u dit goed zien. Later, als de bomen groeien, staan ze dan te dicht opeen, waardoor verdringing optreedt. We halen dan bomen ertussenuit, waarbij we de zogenoemde ‘toekomstbomen’ laten staan. Dat proces heet dunnen, en we voeren dat eens in de paar jaar uit in jong bos. Tussen de bomen ontstaat dan ruimte voor jonge zaailingen van de grotere bomen. Hierdoor ontstaat dan meer variatie in het bos.

Dood hout

Net als mensen, doorlopen bomen verschillende levensfases. Een jonge boom groeit eerst in de lengte en pas later in de breedte. De stam wordt steeds dikker. Een oude boom kan op een gegeven moment zijn kroon niet langer kan voorzien van voldoende voeding. Dan sterven er takken af en de boom begint dan aan de laatste fase van zijn leven: de veteraanfase. Als de boom eenmaal gestorven is, wordt hij ecologisch uitermate interessant.

Dood en rottend hout  is een belangrijke voorwaarde voor biodiversiteit. Als een boom gestorven is, blijft zijn rottende stam een waardevol biotoop vormen. Hierin groeien paddestoelen en schimmels en vinden vele kevertjes en larven hun voedsel. En die trekken op hun beurt weer vogels aan die deze insecten op hun menu hebben staan.

natuurwandeling inspiratiedag

Tijdens de natuurwandeling op de Inspiratiedag zal onze bosbeheerder u wijzen op de verschillende levensfasen van de bomen. De verschillende soorten zwammen op de bomen komen dan ook aan bod. Bovendien loopt er dit jaar een vogelkenner mee die u meer kan vertellen van de vogels die we zeker gaan horen en hopelijk ook zien, zoals de zwarte mees, vlaamse gaai en diverse spechten. Als er een geschikt nest wordt gevonden, zullen we bovendien jonge roofvogels ringen.

Geplaatst in Hillig Meer, NatuurTagged