Rinette de Jong, executele diensten

Goed geregeld geeft rust.
Dat is voor veel mensen een, misschien wel de belangrijkste, reden om een graf te reserveren bij Hillig Meer. U kunt zichzelf en uw naasten echter op meer terreinen, rondom het levenseinde, ‘ontzorgen’. In de rol van nalatenschapscoach kan ik u daarbij helpen. Het benoemen van een gevolmachtigde (medisch en financieel) is verstandig voor het geval u uw eigen zaken onverhoopt niet meer zelf kunt regelen of uw wensen met betrekking tot zorg en behandeling niet meer kunt uiten. In dat geval kunt u een beroep op mij doen in de rol van levensexecuteur.  Het organiseren van zorg en ondersteuning, indien aan de orde, hoort daar dan ook bij. U kunt mij vragen om, als professioneel executeur,  uw nalatenschap af te wikkelen na uw overlijden. In mijn benadering staat de eigen regie van cliënten voorop. Samen leggen we de persoonlijke wensen vast en ik onderhoudt tenminste jaarlijks contact met mijn cliënten. Daarnaast  bied ik praktische ondersteuning aan mensen die recent een naaste hebben verloren en aan executeurs uit de familie- of kennissenkring.  De continuïteit van mijn dienstverlening is gewaarborgd door afspraken met deskundige en betrouwbare samenwerkingspartners uit de regio. Want, ook voor mijzelf geldt: goed geregeld geeft rust.

Rinette de Jong, executele diensten

Adres

Schaapdijk 3

9334 TJ Peest

E-mailadres

info@rinettedejong.nl

Telefoonnummer

0627336208