Hillig Meer stopt met zwerfkeien als grafmarkering

De mens is een vat vol tegenstrijdigheden. In het aanschijn van zijn eigen vergankelijkheid, kiest hij vaak voor een symbool van onvergankelijkheid: een steen.

Op een natuurbegraafplaats gaat een graf op in de natuur. Men keert terug naar de natuur waar men uit is voortgekomen. Daarom zijn ook alleen vergankelijke materialen toegestaan. Omdat in Drenthe zwerfkeien in de natuur voorkomen, zijn zwerfkeien op sommige plekken op Hillig Meer als grafmarkering toegestaan. Daar komt binnenkort verandering in.

De bossen van Landgoed Heidehof, waar Natuurbegraafplaats Hillig Meer onderdeel van uitmaakt, hebben een uniek karakter. Het samenspel van oud bos en jong, ontwikkelend bos, maakt een wandeling over Hillig Meer bijzonder en troostend. De zwerfkeien die her en der in het bos liggen, gaan zoveel mogelijk op in het landschap. Maar als in de komende jaren er te veel keien bijkomen, zou dat karakter aangetast kunnen worden. En dat willen we voorkomen.

Daarom geldt vanaf 1 juni 2017 dat zwerfkeien niet meer als grafmarkering worden aangeboden op Hillig Meer. Bij grafplekken die na die datum worden gereserveerd, zullen geen zwerfkeien meer worden geplaatst.

Bestaande keien

Uiteraard blijven de bestaande keien gewoon liggen. Ze raken begroeid met mossen en zijn onderdeel van het bos. Heeft u al een plek gereserveerd bij Hillig Meer? Dan verandert er voor u niets. Als de tijd daar is, kunt u eventueel een zwerfkei laten plaatsen. Uiteraard blijft het zo dat de inscriptie en plaatsing alleen via ons geregeld kunnen worden. Dat hebben we zo met u afgesproken en daar houden we ons dus aan. We moedigen het echter niet aan, en vragen wel aan iedereen om na te denken over een vergankelijke markering met een fraaie boomschijf. Omdat Hillig Meer die kosteloos aanbiedt, zijn daar voor u geen kosten aan verbonden.

Geplaatst in Hillig Meer