Mogen we bloemen bij het graf leggen?

Bloemen mogen alleen gelegd worden bij de begrafenis zelf. Na twee weken halen we die weg en mogen er geen nieuwe bloemen gelegd worden. We geven de plek weer terug aan de natuur.
In de periode na het overlijden van een dierbare ervaren we rouw en verdriet. Het bezoeken van een graf kan daarbij troost bieden. In de loop der eeuwen is de gewoonte gegroeid om iets bij het graf achter te laten. Vroeger waren dat uitgebreide grafgiften, tegenwoordig zijn dat vaak bloemen, een graflichtje of een beeldje. Het is een vraag die we ook op Hillig Meer regelmatig krijgen. Wat mag er allemaal? Niet veel. Regelmatig hebben we hierover gesprekken met nabestaanden. Dat is emotioneel, en daar is ruimte voor.

Mogen we bloemen bij het graf leggen?

Een graf op een natuurbegraafplaats is anders dan een graf op een reguliere begraafplaats. Waar op andere begraafplaatsen veel ruimte is om bloemen, knuffels en lichtjes bij een graf te plaatsen, is die ruimte er in de natuur niet. Een natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een natuurgebied. Daar horen geen kaarsjes, knuffelbeertjes en snijbloemen bij.
De enige markering is de boomschijf uit eigen bos, die u via Hillig Meer kosteloos kunt bestellen. Zo’n boomschijf vergaat na enkele jaren en symboliseert zo de vergankelijkheid van de mens.

Waarom mag je niets bij een graf plaatsen?

De grondgedachte is dat een graf op Hillig Meer opgaat in de natuur en daar passen geen ornamenten bij. We proberen de plaatselijke natuur ruimte te geven zichzelf te ontwikkelen, en hebben geduld en respect voor haar eigen invulling. Daar horen geen zelf meegebrachte zaden, bollen of plantjes bij.
Natuurbeheer op Hillig Meer vindt plaats volgens een natuurbeheerplan dat Heidehof als gecertificeerd natuurbeheerder heeft opgesteld. Daar moeten wij ons aan houden. We planten alleen bomen en struiken aan die in het natuurbeheerplan thuishoren.

U bent wel heel streng. Wat kan het nu voor kwaad als er af en toe een bloemetje gelegd wordt?

Sommige soorten zijn wel degelijk schadelijk voor de natuur. Denk aan de Amerikaanse Vogelkers of de Japanse Duizendknoop die door menselijk toedoen in de natuur terecht zijn gekomen en de inheemse planten verdringen. De natuur zoekt naar eigen evenwicht. Wij willen dat graag stimuleren door sober beheer.
Deze regel is met iedereen afgesproken die hier een plekje reserveert.

Mogen nabestaanden onkruid wieden bij een graf?

Omdat er door het begraven zuurstof in de grond is gekomen, zien we met name in de eerste jaren een toename van planten en prachtige mossen, zoals haarmos en sterremos. Wieden is dan tegennatuurlijk. Als u graag als vrijwilliger wil meehelpen met natuurbeheer, dan is daar zeker ruimte voor. Vele overwoekerde paden hebben onderhoud nodig.

Wat gebeurt er met bloemen en andere dingen die toch bij een graf gelegd worden?

Die worden weggehaald. Voorwerpen die emotionele waarde kunnen hebben, bewaren we enige tijd voor het geval iemand het graag terug wil krijgen. Als we merken dat er vaak iets bij hetzelfde graf gelegd wordt, zoeken we contact met de nabestaanden. We merken dat een gesprek hierover vaak verhelderend werkt. Omdat de overledene vaak zelf het graf heeft uitgekozen, weten nabestaanden en hun vrienden niet altijd dat het plaatsen van bloemen en dergelijke niet is toegestaan.
Heeft u zelf vragen hierover? Stel ze via info@hilligmeer.nl

 

Geplaatst in Alle berichten, Hillig MeerTagged