Mens en natuur

In 2012 startten Dolf van der Weij en Annetje Braat, vanuit hun passie voor mens en natuur, Natuurbegraafplaats Hillig Meer. Inmiddels bestaat Hillig Meer alweer ruim 10 jaar. We kijken terug met Dolf en Annetje.

‘Mijn verhaal is met name het verhaal over de re-integratie van de mens en de natuur. De mens heeft met zijn technologie zoveel kapot gemaakt, daar moeten we nu op terugkomen. Ik heb twee voorbeelden,’ zegt Dolf. ‘We zijn gewend aan begraafplaatsen waar iedereen naast elkaar ligt.

Wel, hier op Hillig Meer volgt iedereen zijn eigen gevoel voor de plaats waar hij begraven of als as verstrooid wil worden. Ik leidde eens een echtpaar rond op de begraafplaats. De man had een plek gekozen. We liepen door, maar de man bleef staan. Hij was in tranen! ‘Ik vind dit zo’n mooie plek,’ zei hij. ‘Het klinkt gek, maar ik ben blij dat ik nu weet waar ik kom te liggen. Dan kan ik nu in rust verder leven.’

Het andere voorbeeld. Een echtpaar liep met hun jonge dochtertje naar de begraafplek van grootvader. Het was een graf dat wij toepassen voor het verstrooien van as. Het jonge meisje legde op verzoek van haar ouders witte rozen rondom de grafplek en liep toen een paar treden naar beneden naar de bodem van het graf, waar de as verstrooid was. Ze tekende met haar vinger een hartje in de as van haar grootvader.

Het hoeft soms niet allemaal droef te zijn. Er mag misschien blijdschap zijn, omdat het lijden van grootvader over is.’

~ Dolf van der Weij, oprichter
Natuurbegraafplaats Hillig Meer

‘We denken dat de natuur van ons is.
We kunnen een stap terug doen en
andersom denken: de natuur is niet
van ons, maar de natuur is van zichzelf
en zij verdient respect en bescherming.’

~ Annetje Braat, oprichtster
Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Bovenstaande verhalen staan in de verhalenbundel ‘Het verhalenbos’ ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Hillig Meer.

Geplaatst in Hillig Meer