Open dag met als thema: Nadenken over uw laatste levensfase

Datum: zondag 29 maart 2020 - 11:00

Vanwege de landelijke maatregelen rondom het Corona-virus gaat deze Open dag niet door.
We hebben wel een wandelroute voor u gemaakt. Hier leest u meer.
Een persoonlijke rondleiding is ook mogelijk. Belt u ons voor een afspraak: 0592 – 260944.

 

Uw eigen laatste levensfase; wanneer denkt u daarover na? Spreekt u erover met uw partner, kinderen, uw vrienden? Dat kan natuurlijk als het zover is, maar veel mensen staan er al eerder bij stil. Gewoon, om elkaars wensen te kennen. Of omdat ze zaken geregeld willen hebben. Bijvoorbeeld om de kinderen zorgen uit handen te nemen. Of omdat ze geen kinderen hebben en nu de tijd nemen om goed na te denken over wat ze willen. Deze eigen regie staat centraal tijdens de open dag op Natuurbegraafplaats Hillig Meer op zondag 29 maart 2020.

Ons hele leven maken we keuzes; welke opleiding we volgen, waar we willen werken, hoe we wonen, wat we in onze vrije tijd doen. We maken plannen voor de komende maanden, voor volgend jaar en we hebben een beeld van hoe we ouder willen worden. Het leven afsluiten, daar zijn de meesten van ons minder actief mee bezig.

Levenstestament
Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament; het is bedoeld voor situaties tijdens uw leven. U legt erin vast wat uw wensen zijn als u bijvoorbeeld door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. Naast financiële zaken kan het ook gaan om medische beslissingen of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw eigen uitvaart. Tijdens de open dag vertelt notaris Michel Maris over het levenstestament. U kunt hem ook vragen stellen.

Laatste rustplaats
Het leven afsluiten. Afscheid nemen. Herdenken. Herinneringen maken, delen en koesteren. Deze zaken komen niet bij iedereen als vanzelfsprekend ter sprake. Bij Natuurbegraafplaats Hillig Meer bestaat de mogelijkheid om al bij leven een laatste rustplaats te kiezen en veel mensen doen dat. De groene omgeving inspireert hen ook om over hun uitvaart na te denken. Tijdens de open dag kunt u hierover van gedachten wisselen: wat is mogelijk om nu al te regelen? En wat is misschien prettiger om wat meer open te laten, zodat nabestaanden straks hun liefde en zorg de ruimte kunnen geven?
Dit soort zaken met elkaar bespreken geeft duidelijkheid en rust.