‘Waarom mag ik geen bloemen plaatsen?’

Na het verlies van een dierbare is er gemis, verdriet en rouw. De behoefte om het graf te bezoeken is groot en daar iets neerleggen als een bloem of ander aandenken kunnen mensen als helend ervaren. Wij krijgen vaak de vraag: ‘waarom mag ik niets op het graf plaatsen, een bloem is toch ook natuur?’ Toch is het niet toegestaan om iets op het graf achter te laten op natuurbegraafplaats Hillig Meer.

De natuur zorgt voor het graf
Wanneer iemand begraven wordt zijn bloemen welkom, zowel in het graf als er bovenop. Soms zijn dit zorgvuldig uitgekozen losse bloemen en takken, soms grote bloemstukken. Dat is allemaal goed. We vinden het belangrijk dat mensen hier op hun eigen manier invulling aan kunnen geven. Na twee weken worden de bloemen door de familie zelf, of door ons weggehaald. Vanaf dat moment neemt de natuur de zorg voor het graf over. Het is dan niet meer toegestaan om iets op het graf achter te laten. We zien de natuurlijke begroeiing geleidelijk aan terugkomen op de plek van het graf.

De natuur in balans
Hillig Meer is een natuurgebied. Het is zo ingericht dat hier bomen en planten groeien die van nature in het gebied voorkomen. Op basis van een natuurbeheerplan wordt het gebied ontwikkeld en onderhouden, zo houden we de oorspronkelijke flora en fauna in stand. Hiermee verschillen we van een reguliere begraafplaats.
Kaarsen, versierde stenen en boeketten horen niet thuis in de natuur. Bloemen zijn bijvoorbeeld vaak bespoten met bestrijdingsmiddelen. Zelfs het planten of neerleggen van bloemen die hier van nature voorkomen kan het kwetsbare evenwicht van het gebied verstoren. Daarom is ook het weghalen van ‘onkruid’ niet toegestaan, deze planten dragen bij aan de balans die nodig is in de natuur.

Rust in de natuur
Natuurbegraven betekent ook rust vinden in de natuur. Iemand die is overleden, is in rust. Daarom vinden wij het belangrijk dat er sereniteit is rond een graf op een natuurbegraafplaats. In het begin zie je de aarde nog op het graf, maar al snel groeien de eerste grassen en mossen. Het is net alsof de natuur zegt: ‘Het is goed, wij nemen het vanaf hier over.’
Het gemis van een dierbare kan groot zijn, door een bloem neer te leggen willen nabestaanden de verbinding creëren. Zelfs die ene bloem halen we weg, wat voor ons ook lastig is: wij zijn ook allemaal natuurliefhebbers. Ook geplante bolletjes halen we weg zodra deze boven komen. Een overledene heeft vaak bewust voor een natuurbegraafplaats gekozen, dus ook voor deze filosofie. We raden mensen aan om thuis een mooie gedenkplek te maken.

Een aandenken voor thuis
Als de behoefte om iets neer te leggen groot is, kan het fijn zijn om tijdens een bezoek een bloem of een ander dierbaar voorwerp mee te nemen. Er mag dan een foto gemaakt worden, die later op diverse manieren kan helpen bij het thuis gedenken. Dat wat mee is genomen gaat ook mee terug naar huis. Het kan ook andersom, door iets wat u hier vindt mee naar huis te nemen. Een takje, steentje of losliggende bloem. Op die manier maakt u de verbinding tussen uw eigen omgeving en de rustplaats van uw dierbare.

Geplaatst in Hillig Meer