Verhalenbundel

Dit jaar is, speciaal ter ere van het tienjarige jubileum van Hillig Meer, een verzameling verhalen en gedichten gebundeld: ‘Het Verhalenbos, tien jaar Hillig Meer’. Tien jaar lang is er op Hillig Meer door velen gewandeld, begraven en losgelaten. Niet alleen de natuurbegraafplaats is door menigeen in het hart gesloten, maar ook de prachtige natuur in het hele gebied wordt tot op de dag van vandaag door velen als helend en troostend ervaren.

Hillig Meer verstaat de kracht en de gave om bij een ieder een onuitwisbare indruk achter te laten. Dankbaar zijn wij, als team van Hillig Meer, voor de mooie, lieve en ontroerende verhalen en het door u in ons gestelde vertrouwen voor het kunnen ontwikkelen van dit naslagwerk: een notendop vol troost. Het zijn uw én onze verhalen. Het is uw en onze beleving, uw afscheid en onze gedachten, uw loslaten en door ons vastgehouden. Voor eeuwig op Hillig Meer. Grote dank aan allen die deze bundel mogelijk hebben gemaakt.

Een speciaal woord van dank aan Dolf van der Weij en Annetje Braat, de oprichters Hillig Meer. Hun persoonlijke en bijzondere geschiedenis leidde in de kern naar de geboorte van de natuurbegraafplaats. Voor altijd zullen zij met elkaar en met Hillig Meer verweven zijn. Zonder hen was het vervolmaken van deze bundel onmogelijk. Dank.

De verhalenbundel is op 9 september beschikbaar tijdens de jubileumwandeling op Hillig Meer

Foto: De Ketenberg. Een eeuwenoude grafheuvel met een bijzondere geschiedenis. De vondst van een eeuwenoud graf van een jonge moeder en kind stond aan de basis van het ontstaan van Natuurbegraafplaats Hillig Meer.

Geplaatst in Hillig Meer