Tempeltje geplaatst op belvedère

In september 2013 opende Pieter van Vollenhoven Natuurbegraafplaats Hillig Meer. Vijf jaar later hebben we dit eerste lustrum gevierd met de plaatsing van een replica van het Tempeltje van Barger Oosterveld bovenop de belvedère. Deze replica is ons geschonken door het Drents Museum.  

Het tempeltje van Barger Oosterveld moet een bijzonder gebouwtje zijn geweest. Alles wijst erop dat het eenvoudig was om het tempeltje te verplaatsen. Een reizend gebouwtje dus. Wie weet was het in die tijd in wat we nu Drenthe noemen, wel gebruikelijk om een tempeltje mee te nemen als je een reis ondernam.

Het is gevonden in een veengebied. En algemeen wordt aangenomen dat het een rituele functie had. Er lag een ring van zwerfkeien omheen. Een van de theorieën is dat het tempeltje bescherming bood aan reizigers. Maar wat voor bescherming dan? Het hield geen regen tegen. De wind had er vrij spel. En ook de kou hield het niet buiten. De bescherming moet meer spiritueel van aard geweest zijn. Om reizigers door het gevaarlijke veen een veilig gevoel te geven.

De oude Grieken waren ervan overtuigd dat je na de dood een reis ondernam naar het huis van Hades. Socrates schreef al: De dood is een reis naar een andere plaats. En ook in het hedendaagse Nederland noemen we de dood soms “de laatste reis”.

Misschien is juist deze belvedère dan ook wel een prachtige plek voor deze replica van het tempeltje. Zo kan het opnieuw de functie vervullen die het 3500 jaar geleden ook had: het beschermen van reizigers.

De plaatsing werd een feestelijke gebeurtenis, waarbij personeel, vrijwilligers en gasten gezamenlijk het tempeltje plaatsten op de belvedère. Iedereen droeg letterlijk een steentje bij door een veldkei omhoog te dragen en in de kring te leggen. De eerste keien waren door onze oprichters Dolf en Annetje meegebracht vanuit de gletsjerkuil. Zo verbonden we het laagste punt van het landgoed met het hoogste punt.

Hieronder kunt u een fotoverslag van de feestelijke plaatsing bekijken.

Geplaatst in Alle berichten, Hillig MeerTagged