Rituele plantentuin – Hazelaar

(Corylus avellana) 

De noten van de hazelaar zijn geliefd bij velen, van mens tot eekhoorn, specht tot hazelmuis. Naast de noten hebben ook de takken een belangrijke functie. 

De buigzame twijgen zijn geschikt voor vlechtwerk, de rechte takken voor bonenstaken. Vroeger werden er van het hout schuimspanen voor de bier- en azijnproductie gemaakt. In de tijd van Karel de Grote strooiden boeren hazelkatjes tussen het veevoeder tegen ziektes. De middeleeuwse abdis Hildegard von Bingen adviseerde gemalen hazelknoppen te eten als middel om de vruchtbaarheid van mannen te herstellen. 

Naast deze praktische zaken heeft het hout van de hazelaar ook symbolische waarde. Degene die de hazelaarsstaf droeg, had de leiding. ‘Hazel’ is dan ook afgeleid van het Angelsaksische haes dat bevelen betekent. Daarnaast werd het hout gebruikt voor wichelroeden, een Y-vormige tak met magische krachten. Hiermee spoorde men waterbronnen, goudaders en andere schatten op en konden ze misdadigers ontmaskeren. 

 

Geplaatst in Hillig Meer, Rituele plantentuin