Resultaten onderzoek: hoge waardering Natuurbegraafplaats Hillig Meer

In de afgelopen periode heeft Charlotte Delicaat onderzoek gedaan naar de plaatsbetekenis van Hillig Meer voor mensen die een plek gekozen hebben en nabestaanden voor haar studie Culturele Geografie. Onlangs heeft ze de voorlopige resultaten met ons gedeeld.

De troostende kracht van de natuur

Wat betreft beleving wordt vooral genoemd hoe mooi en bijzonder mensen deze begraafplaats vinden. Uit de gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat de natuur een troost kan zijn. De interactie met planten en dieren helpt. De simpele hoefafdruk van een ree kan iemand al een fijn gevoel geven. Een mooie uitspraak was ook dat iemand de Belvedère had beklommen en het gevoel kreeg: Fijn, de wereld draait gewoon door.
Ook wordt de natuur als troostend ervaren, omdat de natuur een verbinding vormt tussen het proces van herinneren en het nu. Wandelen wordt daarbij als heel belangrijk ervaren.

Eeuwigdurende grafrust

Mensen ervaren de langdurige grafrust als heel positief. Dat ze geen beslissing over verlenging van grafrechten of over een grafmonument hoeven te maken geeft ze een gerust gevoel. De goede en persoonlijke service wordt door iedereen genoemd. Bovendien zeggen sommige mensen dat ze het specifiek waarderen omdat het voor kinderen een prettige omgeving blijkt om te rouwen.

De redenen dat mensen kiezen voor Hillig Meer

Mensen kiezen voor natuurbegraven omdat ze zich identificeren met ons gedachtegoed. Het feit dat een deel van de opbrengsten ten goede komt aan natuurbeheer en -bescherming is voor hen van groot belang. Mensen hebben bovendien een goed gevoel bij het ‘Drentse’ in combinatie met waardering voor de landschappelijke kwaliteit. Een interessante uitkomst was dat de meesten niet voor traditioneel begraven zouden kiezen.

De simpele hoefafdruk van een ree geeft me een fijn gevoel.

Het niet kunnen plaatsen van uitingsvormen zoals bloemen, kaarsjes en andere grafmonumentjes wordt heel wisselend ervaren. De een vindt het soms heel lastig dat er zo weinig ruimte is daarvoor, anderen geven juist aan dat het heel positief is dat Hillig Meer een echte natuurbegraafplaats is. Iemand gaf aan juist op een andere manier te gaan herdenken, door creatief bezig te gaan met fotografie.

Als team zijn we heel blij met de uitkomsten van het onderzoek. Het is fijn om te merken dat u ons werk zo waardeert.

Uw verhaal delen?

Uit ons gesprek met Charlotte bleek dat er heel veel mooie verhalen leven onder onze cliënten en relaties. We zouden het heel fijn vinden als u uw verhaal wil delen in onze nieuwsbrief. Neem voor meer informatie daarover contact op met Marc Hesp via marc@hilligmeer.nl.

 

Geplaatst in Alle berichten, Cliënten aan het woord, Hillig MeerTagged