Machteloos

Bert Huseman was de derde persoon die op Hillig Meer begraven werd. Hij overleed na een lang ziekbed in januari 2013. Zijn vrouw Liesbeth schreef over de laatste periode van hun leven een bijzonder en persoonlijk boek: “Machteloos”. Het boek komt komende winter uit. De boekpresentatie is in het ontvangsthuis van Hillig Meer.

Voorwoord

door Dolf van der Weij

Als de artsen meedelen dat er sprake is van een ziekte die de dood tot gevolg zal hebben, verandert het leven van Bert en zijn gezin. Leven krijgt een andere betekenis. De dood hoort er nu voortdurend bij. Dat maakt machteloos. Maar daardoor ontstaan ook onverwachte momenten van intense liefde en schoonheidsbeleving. Niemand verwacht dat de rechtstreekse confrontatie met de dood niet alleen schrik en verdriet oplevert, maar dat het verdriet en samen beleven van verdriet heel mooi kan zijn. Zo’n gemoedstoestand lijkt zelfs humor voort te brengen. Zonder duisternis is het licht minder zichtbaar. Leven krijgt een andere betekenis naast de dood.

liesbeth-husemanLiesbeth schrijft op een voor ieder toegankelijke manier over dat andere leven dat twee jaar en twee maanden voortgaat. Haar man Bert en hun beide kinderen zijn de kern van het verhaal. Daaromheen zijn er de vrienden en kennissen, die vaak zo anders reageren dan verwacht.

Het is ook het verhaal van de medische wereld om hen heen. Ieder lid van die gemeenschap reageert anders. Op maat of onhandig. Het zijn ook allen mensen, die weten en niet weten. Mensen, die opdrachten en voorschriften uitvaardigen. Mensen, die een medisch protocol afwerken en daarbij veronachtzamen in welke gemoedstoestand de patiënt en zijn partner verkeren. Je zou soms wensen dat de niet-genezingsgerichte kant van het welzijn van patiënt en directe omgeving meer aandacht krijgt in de medische wereld.

Er is ook het andere verhaal van Ard, de zoon, die in de nabijheid van zijn ouders en zijn zus Inge voor het goede doel van kankerbestrijding de bekende tocht tegen de berg Alpe d’Huez op, rijdt. Vreugde als hij aankomt.
Maar de wereld wordt kleiner. De vakanties zijn dan dichter bij huis met tegenslagen en soms weer een mooi ogenblik. ‘Je moet genieten’, zegt de omgeving, maar de weerstand is zo groot om dat te kunnen.
Liesbeth schrijft het allemaal eerlijk en echt op. De details geven een mooie illustratie van wat er dan in mensenlevens omgaat. Het slot is ontroerend. Het gaat onder meer over de kleinkinderen die de overleden opa aaien op een zo natuurlijke wijze op zijn hoofd en op zijn buik, zoals alleen een kind dat kan.

machteloos-husemanBert koos zijn laatste rustplaats zelf uit op Natuurbegraafplaats Hillig Meer, het werd een plek te midden van vitale bomen en struiken. In de natuur staan leven en dood zo dicht bij elkaar. Ze wisselen elkaar af in een eeuwige cirkelgang. Wie een wandeling in het bos maakt, herkent de voorbeelden. Bert hield van de natuur. Dat toonde hij mij bij het uitzoeken van zijn grafplek.
Vlak voordat hij enige tijd later werd begraven, sneeuwde het. Ik herinner me hoeveel mooier nog de grafplek er van werd. Liesbeth vroeg mij, als beheerder van de begraafplaats, bij het graven van het graf vooral de sneeuw op de takken onaangeroerd te laten. Dat lukte. De natuur gaf een schitterende bijdrage.

Met het schrijven van dit boek laat Liesbeth zeker voor velen herkenbare ervaringen zien. Dat kon ze pas na enige jaren, als zij nieuw evenwicht in haar leven vindt. Ze doet dat aan de hand van haar dagboeken en die van Bert. Ook van de door Bert moeizaam opgeschreven ervaringen van zijn ziekte verscheen een boek. Liesbeth maakt het opschrijven van hun beider ervaringen tot een waarlijk gemeenschappelijk levenswerk. Zo zinvol.

Bestel het boek Machteloos

Via de website van Hillig Meer kunt u een exemplaar van dit boek bestellen. Prijs is 10 euro. U krijgt een e-mail van Inge Huseman met informatie over de bestelling en de betaling. Het boek ontvangt u thuis per post. De verzendkosten zijn €3,95. 

136 pagina’s, genaaid gebrocheerd, ISBN 9789057861437, tevens verkrijgbaar via de boekhandel in Nederland en Vlaanderen. 

[contact-form-7 id=”5991″ title=”Bestelformulier Machteloos”]

Geplaatst in Hillig Meer