Maak kennis met: Evert Mulder

Bij natuurbegraafplaats Hillig Meer en het natuurgebied Landgoed Heidehof werken 15 mensen. Het meest zichtbaar voor bezoekers zijn de gastvrouwen die uitvaarten begeleiden en mensen ontvangen in het informatiecentrum. Maar er werken op de achtergrond ook mensen in de buitendienst aan het beheer van de natuur. Zo ook Evert Mulder.

evert mulderEvert werkt al sinds 2002 bij Heidehof, de natuurbegraafplaats bestond toen nog niet. Hij is hier terechtgekomen via Alescon, het sociale werkvoorzieningschap van de gemeente Aa en Hunze. Landgoed Heidehof is het natuurgebied waar Hillig Meer onderdeel van uitmaakt. In totaal beslaat Heidehof, inclusief de natuurbegraafplaats 170 ha.

Evert werkt op Heidehof onder andere in de houthandel. Hier kunnen bedrijven en particulieren FSC-gecertificeerd hout betrekken. Dit hout wordt ook gebruikt om de duurzame Heidehof uitvaartkisten te maken.

Maaien en dunnen

Op Hillig Meer heeft Evert een groot aantal werkzaamheden. Zo maait hij de beukenlaan en de verschillende paden op de begraafplaats. Ook helpt hij mee met het dunnen van het bos, het systematisch weghalen van bomen in delen van het bos. Dit dunnen is erop gericht de variatie van het bos te vergroten. De beheerswerkzaamheden zijn erop gericht om zowel hoge bomen, als middelgrote bomen en lage begroeiing te realiseren. Op de langere termijn leidt dit tot een gevarieerder bosbeeld.

De rust van het natuurgebied staat in schril contrast met het lawaai van een andere bezigheid. Motoren zijn de grote passie van Evert. In de meeste weekenden is hij te vinden op het TT circuit in Assen, waar hij vrijwilliger is. Tijdens races is Evert baancommissaris. Hij houdt dan het parcours in de gaten en helpt coureurs die in de grindbak zijn beland.

Geplaatst in Alle berichten, Medewerkers aan het woordTagged