Wie onderhoudt mijn graf?

Een groot deel van het onderhoud wordt gedaan door de natuur zelf. Dit is mogelijk omdat er geen natuurvreemde stoffen mogen worden gebruikt in en rond de graven. Hillig Meer is verantwoordelijk voor het natuurbeheer en extra onderhoud, zoals het aanleggen en bereikbaar houden van wandelpaden, het herstellen van het terrein na storm of ander natuurgeweld.