Kan ik overal begraven worden?

Op Hillig Meer is een grote variatie terreinsoorten. U kunt in oud of nieuw bos begraven worden, op het open veld of bij het ven.

De eeuwenoude grafheuvels op het terrein zijn niet beschikbaar als nieuwe begraafplaats. Op sommige plekken op Hillig Meer is begraven niet mogelijk wegens te hoge grondwaterstand of de archeologische waarde.

Zie ook: Een rustplaats kiezen