Is het verstrooien van as ook mogelijk?

As uitstrooien in de natuur is op Hillig Meer niet mogelijk omdat ons lichaam metalen bevat die van invloed zijn op de natuurlijke vegetatie als ze in de humuslaag terecht komen..

Wel is het mogelijk as te begraven in een graf onder de humuslaag. Dit kan eventueel in een urn, mits de urn geen belasting vormt voor de natuur.

Zie ook: Cremeren en natuurbegraven