Hoe draag ik bij aan de natuur?

De natuurbegraafplaats is opgericht om het 170 hectare tellende natuurgebied in stand te houden. Met het reserveren van een eeuwige rustplaats op Hillig Meer draagt u op drie manieren bij aan deze natuur.

Uw eenmalige betaling aan Hillig Meer wordt aangewend voor het huidige beheer van het hele natuurgebied en ook de ontwikkeling van nieuwe natuur op het landgoed.

Daarnaast wordt een deel van de inkomsten gereserveerd voor het toekomstig beheer nadat alle graven zijn uitgegeven.

Maar bovenal beschermt het eeuwigdurend grafrecht het bos en zorgt dit ervoor dat het natuurgebied niet kan worden gebruikt voor andere bestemmingen. En daar is het ons in eerste instantie om te doen.

Zie ook: Stichting Heidehof