Een gevreesd kevertje

Als u vanaf Gieten naar Hillig Meer rijdt, ziet u sinds kort een ronde open plek in het bos, vlak voor de oprit. Er zijn honderden bomen geveld, die in stapeltjes wachten om te worden afgevoerd. Niet het meest vrolijke gezicht, maar er was wel een goede reden voor deze ingreep. Op deze plek waren de bomen ten prooi gevallen aan de letterzetter.

De letterzetter is een klein, donkerbruin kevertje, van nauwelijks 5 millimeter groot. Ze leven vooral in fijnsparren, maar tasten ook sommige dennen, lariks, douglasspar en zilverspar aan. 

Fijnsparren

In het gebied dat nu getroffen is, stond een monocultuur van fijnspar. Door de droogte van de afgelopen jaren zijn de bomen verzwakt. Sterke bomen maken hars aan, waarmee ze de kever bestrijden als deze zich onder de bast probeert te nestelen. De verzwakte bomen lukt het niet om de kever op deze natuurlijke manier te weren en zijn dus een makkelijke prooi voor de vraatzucht van het beestje.

In het voorjaar, boren de kevers een gang onder de bast van de fijnspar. Aan weerszijden van deze gang legt de kever haar eitjes. De larven vreten hun gangen van de oorspronkelijke gang vandaan, waardoor tenslotte een mooi patroon ontstaat. Aan dit patroon, dat doet denken aan letters, dankt de kever haar naam. Na het verpoppen boren de jonge kevers zich naar buiten, om een nieuwe boom op te zoeken. Een zware aanval van de kever kan leiden tot het loskomen van de bast, met als gevolg uitputting en tenslotte het afsterven van de boom. In verzwakte, monotone naaldbossen kan de letterzetter grote schade aanrichten.

Een open plek

In het bos op Heidehof waren de bomen helaas verzwakt, waardoor er tientallen bomen ten prooi zijn gevallen aan de letterzetter. In een straal van 25 meter rondom de getroffen sparren hebben we daarom de bomen gekapt. Om nieuwe aanvallen van de kever te voorkomen, wordt het hout afgevoerd en gebruikt voor o.a. papier.

Er is nu een grote open plek ontstaan, en dat zorgt weer voor kansen. De ontstane openheid brengt licht in het bos. En de voedingsstoffen die de sparren aan de bodem onttrokken, komen nu beschikbaar voor andere planten, struiken en nieuwe bomen. Om de monotonie te doorbreken, planten we nu andere bomen aan in het gebied, waaronder lindes, eiken en vuilboom. Bovendien zetten we verschillende heesters in het gebied, die veiligheid bieden aan vogeltjes en kleine marterachtigen.

Geplaatst in Alle berichten, Natuur