De natuur op Hillig Meer

Natuurbegraafplaats Hillig Meer is primair opgericht voor het behoud van het omliggende natuurgebied – Landgoed Heidehof – met zijn vennen, heide en bossen. Het voormalige productiebos vormen we stap voor stap om naar een gevarieerd belevingsbos. Ook in de afgelopen periode hebben we weer een aantal belangrijke stappen gezet in het transformatieproces, waaronder de restauratie van de Hillig Meer pingo.

natuur-op-hilligmeer-head

Hillig Meer is genoemd naar het gelijknamige meertje, dat zijn kratervorm aan de ijstijd heeft te danken. In vaktermen heet dat een pingoruïne. In de laatste ijstijd raakte het water in de bodem bevroren. Een aangroeiende ijslens duwde de aarde omhoog en vormde een heuvel, waarin veel later – toen het ijs weer smolt – een meertje ontstond. In het voorjaar hebben we het Hillig Meer hersteld, door het uit te diepen en op te schonen. De pingo was grotendeels dichtgegroeid. Nu zwemmen er weer kuifeenden in. Canadese Ganzen strijken neer op de eilandjes. Onlangs hebben we zelfs een klein ijsvogeltje gespot. Goed nieuws, want het betekent dat er vis zit in het meer!

Wilde konijnen

Dit jaar zijn er nogal wat voorjaarsstormen geweest. Hierdoor bestond ons werk voor een groot deel uit het opruimen van omgevallen bomen. En dat was nog niet alles. Het nieuwe bos heeft ook geleden onder de vraatzucht van wilde konijnen. Pas ingeplante percelen hebben we moeten voorzien van rasters. Alles staat er nu weer netjes bij.

Bodembegroeiing

Dankzij de koude lente zijn de frisgroene kleuren dit jaar veel langer zichtbaar gebleven. De ontwikkeling van knop naar blad werd vertraagd door de lage temperaturen. Ook de zoete kers en pseudoacacia bleven langer in bloei. Daarvan hebben de insecten dankbaar gebruik gemaakt. In de percelen waar we pseudoacacia hebben aangeplant, ontstaat langzaamaan een grotere variatie aan bodembegroeiing, zoals de bosaardbei, hondsdraf, valeriaan en digitalis, die zich goed kunnen uitbreiden. Op diverse plaatsen hebben we zitbanken in de natuur geplaatst, waar bezoekers even kunnen zitten om de natuur wat langer te observeren.

Lees de andere berichten uit de zomernieuwsbrief 2013 >>

Geplaatst in Alle berichten, NatuurTagged