Cultuurhistorisch wandelspoor geopend in Eext

Opening wandelspoor

Waar 70 jaar geleden nog een stoomlocomotief door het Drentse landschap reed, opende wethouder Co Lambert deze week een cultuurhistorisch wandelspoor. De gemeente Aa en Hunze heeft, in samenwerking met Camping de Schaopvolte en Landgoed Heidehof, het tracé van het wandelspoor in ere hersteld door middel van het plaatsen van twee tourniquets. Dick Dijkstra van Recreatieschap Drenthe bood Karen Schuiling van De Schaopvolte en Dolf van der Weij een markeringsbord van de wandelroute aan. Aan begin en einde van het tracé staat een informatiebord met een tekst over historie en landschap.

Historie van de spoorlijn

Het wandelspoor volgt het tracé van de voormalige spoorlijn Assen Stadskanaal. Deze lijn werd in 1904-1905 door de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (N.O.L.S.) aangelegd. De N.O.L.S. werd in 1899 in Zwolle opgericht. Eén van de belangrijkste initiatiefnemers was de heer J. Willink, textielfabrikant te Winterswijk die zich al eerder met de aanleg van spoorlijnen in Twente had bezig gehouden. De spoorlijn Assen Stadskanaal maakte deel uit van het lijnennet van de N.O.L.S. dat zich uitstrekte van Zwolle tot Delfzijl. Deze spoorlijnen hadden als doel het Drentse en Groningse platteland beter te ontsluiten. Naast het vervoeren van personen kon men hierdoor de landbouwproducten goedkoper en sneller afvoeren. Zoals bij zoveel lokaal-spoorwegen het geval was liep het personenvervoer in de 30-er jaren door de opkomst van de auto en autobus en door de crisis sterk terug. Al in 1939 zou het personenvervoer op de lijn opgeheven worden, maar door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog reden nog tot in 1948 personentreinen. Tegenwoordig ligt dit deel van de spoorlijn op Natuurbegraafplaats Hillig Meer.

Landschap

Dolf van der Weij en Karen Schuiling

Het tracé doorsnijdt het esdorpenlandschap gelegen tussen Assen en Gasselte. De esdorpen zijn gesitueerd op de relatief hoog gelegen ruggen in het landschap. Hierop bevinden zich tevens de akkers en bos/heidecomplexen. Tussen de ruggen liggen de beekdalen welke vanouds de bestemming hadden van (vochtig) weide- en hooiland. Met name de beekdalen van het Deurzerdiep en Rolderdiep zijn nog goed te herkennen. Naast het verschil in openheid (beekdal) en geslotenheid (rug) vertoont de kavelstructuur een groot verschil tussen de beide landschapstypen.
De vele hunebedden en grafheuvels zijn gelegen op de hogere delen. Het landschap van de verveningen tussen Gasselte-Stadskanaal is van veel jongere datum.

Geplaatst in Alle berichten, Hillig MeerTagged