Branchevereniging Natuurbegraven

Brana, de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland, is in 2013 opgericht door de initiatiefnemers van de eerste natuurbegraafplaatsen in Nederland. Hillig Meer is met 53 hectare de grootste natuurbegraafplaats in Nederland, en is een van de grondleggers van Brana.

Er zijn in Nederland meerdere nieuwe initiatieven voor natuurbegraafplaatsen. Daarom is het belangrijk de kwaliteit van natuur, cultuur, dienstverlening en bedrijfsvoering te borgen, ook voor nieuwe initiatieven. Inmiddels zijn er 8 natuurbegraafplaatsen aangesloten bij Brana, 3 nieuwe locaties voor natuurbegraafplaatsen zijn nog in oprichting en hebben lidmaatschap aangevraagd. Brana heeft als doelstelling om echte natuurbegraafplaatsen duidelijk herkenbaar te maken.

Criteria, gedragsregels en keurmerk

Om lid te worden van Brana moet een natuurbegraafplaats aan een aantal criteria voldoen. De verbinding van mens, natuur en cultuur staat centraal in het beleid van Brana. Bij Hillig Meer uit zich dat bijvoorbeeld in de eeuwenoude begraafcultuur die verbonden is met het landgoed, maar bijvoorbeeld ook via het bijzondere ecologische ontvangsthuis.

Een natuurbegraafplaats heeft als hoofdbestemming natuur, met als toegevoegde bestemming begraafplaats. De beheerder is daarom gecertificeerd als natuurbeheerder én beheerder van een begraafplaats. Ook is afgesproken dat enkel natuurlijke materialen gebruikt worden als grafmarkering, dat eeuwigdurende grafrust gegarandeerd is, en dat er een toetsbaar natuurbeleidsplan is. De bij Brana aangesloten begraafplaatsen voldoen hiermee aan de bedrijfsvoering voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Brana heeft gedragsregels opgesteld. Deze zorgen ervoor dat de kwaliteit van dienstverlening met betrekking tot natuurbegraven en natuurbeheer optimaal is. Elk Brana lid wordt vrijwillig getoetst op naleving hiervan. Daarmee behouden zij het keurmerk.

Mensen die kiezen voor natuurbegraven kunnen er zo op vertrouwen dat de eeuwigdurende grafrust nagekomen wordt, en dat er sprake is van een betrouwbare dienstverlening en bedrijfsvoering.  

Geplaatst in Alle berichten, Hillig Meer, OrganisatiesTagged