Bosbeheer op Hillig Meer

Als u de Natuurbegraafplaats bezoekt, dan ziet u dat onze terreinbeheerders op een paar plaatsen onderhoud hebben uitgevoerd. Dit onderhoud is nog niet helemaal klaar. We vervolgen het in januari. Op de afbeelding ziet u waar we bezig zijn.

Groen: dit gebied, bij de Belvedère, is nog erg jong. Zes jaar geleden plantten we er onder andere eik, beuk en berk. Als vanzelf komen er wilgen aanwaaien. Daardoor groeiden in dit gebied veel wilgen en ze groeiden zo snel, dat ze de andere bomen en struiken verdrongen. Daarom hebben we in dit gebied veel wilgen verwijderd. In vaktermen heet dat: we hebben de opslag van wilg verwijderd. Een aantal wilgen hebben we laten staan, want ze bloeien vroeg in het jaar en zijn daarom belangrijk voor vlinders en wilde bijen.

Geel: in dit oude bos hebben we struiken verwijderd. De struiklaag is nu minder dicht, zodat de oude bomen beter zichtbaar zijn. Aan de noordkant, waar het bos grenst aan landbouwgrond, hebben we de struiklaag dicht gelaten.

Blauw: hier hebben we in het oude bos een zichtlijn aangebracht. Deze zichtlijn verbindt het Hillig Meer met het nieuwste gedeelte. De oude bomen hebben we laten staan.

Meer informatie over ons natuurbeheer leest u op onze website.

 

Als u de Natuurbegraafplaats bezoekt, dan ziet u dat onze terreinbeheerders op een paar plaatsen onderhoud hebben uitgevoerd.
Dit is waar wij bezig zijn met onderhoud.
Geplaatst in Hillig Meer, NatuurTagged