Notarislezing 16 mei

Datum: dinsdag 16 mei 2023 - 19.00 uur

 

Op dinsdagavond 16 mei verzorgt notaris Bep Bergman van Dijkstra, Jansen & Bergman Notarissen in ons sfeervolle ontvangsthuis een lezing over onder meer testamenten, een zogeheten leventestament, het nalaten, erven, het aanwijzen van een (of meer) gevolmachtigde(n), kortom: over alles wat u zelf kunt regelen.

Onafhankelijk

Bep Bergman vertelt over welke zaken er  – ondanks verdrietige tijden – geregeld moeten worden. Maar dingen regelen in tijden van rouw? Het is een paradox waar niet iedereen altijd even goed raad mee weet. Er komen allerlei organisatorische zaken, regels, verplichtingen en administratieve zaken bij kijken. Het afwikkelen van nalatenschappen is zeker één van de taken die een notaris als onpartijdige en onafhankelijke instantie worden toevertrouwd.

 

Bij leven goed regelen

Wanneer u geestelijk en lichamelijk in goede gezondheid verkeert, dan kunt u uw belangen zelf behartigen. Maar wat gebeurt er wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt (bijvoorbeeld door een ziekte of door dementie) of u plotseling komt te overlijden. Dan is het van groot belang dat uw zaken kunnen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. U kunt daarvoor bij de notaris een levenstestament laten opstellen, waarin u één of meer personen aanwijst als gevolmachtigde.

Belangen behartigen

Stelt u zich eens voor wat er gebeurt wanneer u niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen, maar vergeten bent een levenstestament op te stellen. Als bijvoorbeeld uw woning verkocht moet worden, dan kan dit niet zomaar. Dit geldt ook als u (al dan niet in gemeenschap van goederen) getrouwd bent en uw partner nog wel in staat is om zelf te tekenen. U dient beide uw handtekening te zetten. Daarnaast geldt dat veel andere dingen geen doorgang kunnen vinden. Bent u te laat, dan zal de familie een onderbewindstelling of ondercuratelestelling moeten aanvragen via de rechtbank. Vaak is dat een emotioneel ingrijpende en tijdrovende procedure. Daarbij bent u ook daarna steeds gebonden aan de rechter.

Onsympathieke zaken voorkomen

In een aantal specifieke situaties is de tussenkomst van een notaris zelfs verplicht. Dat geldt onder meer bij minderjarigheid van een of meer erfgenamen, als het vermogen van een erfgenaam onder bewind staat of de erfgenaam onder curatele staat, als er en pand of grond in de nalatenschap zit of wanneer het huis of de aandelen in de BV van de overledene naar één van de erfgenamen moet gaan.

In dusdanig verdrietige tijden wilt u onsympathieke zaken na uw overlijden in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Een levenstestament kan daarbij helpen. Tijdens de lezing hoort u hier alles over en kunt u vragen stellen aan Bep Bergman.

Wilt u zich aanmelden voor deze (geheel kosteloze) lezing? Dan hebben we een inschatting hoeveel mensen er aanwezig kunnen zijn. Inloop vanaf 18.30 uur. Aanvang lezing: 19.00 uur. De lezing duurt ruim anderhalf uur.

Uiteraard staat er koffie, thee en iets lekkers voor u klaar.

Voelt u zich welkom.

 

 

  • Bep Bergman is sinds 2002 notaris in Stadskanaal, het kantoor dat in 1992 ontstond uit een fusie tussen de twee van oudsher bekende notariskantoren uit die plaats. Het kantoor met zo’n 24 medewerkers staat onder leiding van de notarissen Mr. F.A. Bergman en mevrouw Mr. G.H.E. Bep Bergman-Klaasen.

 

HM_Evenement met telefoonnummer