Natuurtraining voor ’t team

In de laatste week van september beleefde het team van Hillig Meer een leerzame ochtend met landschapsarchitect Bram Calkhoven. Bram werkt voor het samenwerkingsverband Natuurbegraafplaatsen Van Waarde, waar Hillig Meer onderdeel van uitmaakt. 

De dames van de catering hadden een uitstekend ontbijt voor het team in ons vogelhuis georganiseerd, zodat we met een goed gevulde buik Bram’s presentatie konden volgen. Hij vertelde over hoe we als mens met de natuur omgaan, waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en welke effecten deze keuzes op de natuur hebben.

Natuurwaarde en natuurwaardering
Na de presentatie gingen we met het hele team, waaronder de catering en de binnen- en buitenploeg het gebied in, om onze nieuw opgedane kennis in de praktijk te ervaren. We leerden het verschil te herkennen tussen natuurwaarde en natuurwaardering.

Natuurwaardering is de waarde die wij als mensen toekennen aan de natuur. Een dode, omgevallen boom op de grond vinden de meeste mensen vaak minder mooi dan een prachtig bloeiende struik met geurende bloemen. Hoewel wij van mening zijn dat de natuur er mooi uit moet zien, is het vooral belangrijk dat we een gezond en divers natuurgebied creëren, waarin verschillende planten en dieren goed kunnen (samen)leven. Een omgevallen boom hoort daar dus ook bij. 

Tekst gaat verder onder de foto

Gelaagdheid in de natuur
Zorgen voor gelaagdheid betekent dat er in een gebied niet alleen grote volwassen bomen moeten staan, maar ook niet enkel kleine plantjes. Door ook grassen en struiken (ook wel heesters genoemd) in het gebied te laten groeien, creëer je een gemêleerd aanbod van planten en bomen. Op deze manier bied je aan verschillende dieren en insecten voldoende voedsel, waardoor zij kunnen gedijen in een fijne leefomgeving.  

Natuurwaarde van een plant
De natuurwaarde van een plant is op verschillende manieren te definiëren. Eén van die manieren is te kijken hoeveel belang andere flora en fauna hebben bij een plant in de buurt. Neem hierbij de inheemse zomereik naast de uitheemse Amerikaanse eik in gedachten. Op een Amerikaanse eik komen gemiddeld twaalf soorten insecten af. Dat betekent dat er twaalf soorten insecten voedsel kunnen vinden op deze boom of erop kunnen leven. Bij de inheemse zomereik komen wel 335 soorten insecten voor. Deze insecten zijn op hun beurt ook weer een belangrijke voedselbron voor andere dieren zoals vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren.

Het bovenstaande voorbeeld geldt voor veel inheemse planten. Onderzoek heeft aangetoond dat dieren en insecten die in Nederland leven voornamelijk zijn gericht op de bomen en planten die hier al sinds jaren groeien. Is hiermee de inheemse plant of boom dan een minder welkome gast in het gebied? Nee, juist niet, want diversiteit is wel degelijk belangrijk.

Tijdens deze bijzondere en inspirerende wandeling kon het team van Hillig Meer de opgedane kennis met elkaar delen, maar vooral leren van wat de natuur ons eigenlijk wil laten zien.  

Geplaatst in Hillig Meer