Rinette de Jong

Datum: zondag 27 augustus 2017 - 10:00 uur

Als ik het onverhoopt zelf niet meer kan of als ik er straks niet meer ben…….wie regelt het dan?
Bij ingrijpende veranderingen in uw leven zoals een verhuizing, ziekte, beperkingen of verlies van een dierbare komt er het nodige op u af. Er moet veel geregeld worden en vaak vergt het een heroriëntatie op het persoonlijke vlak. Waar staat u? Wat heeft u nodig? Hoe verder?Heeft u een partner die grotendeels afhankelijk is van uw zorg en aandacht? De rol van
mantelzorger is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Het is prettig er dan niet helemáál alleen voor te staan.
Velen willen er liever niet aan denken: niet meer alles zelf kunnen, wat voorheen zo vanzelfsprekend was. En dat is begrijpelijk. Of het nu betekent dat u lichamelijk een stap terug moet doen, of mentaal: het vergt iets van u.

Rinette is regisseur voor leven en nalatenschap, ze ondersteunt mensen bij het maken van een levenstestament of de afhandeling daarvan.

Op zondagmorgen 27 augustus vertelt ze hierover en is er ruimte voor gesprekken op Hillig Meer.